Som tilläggs tjänst erbjuder vi möjligheten för dina mötesdeltagare att kunna ringa in till mötet via fast telefon alternativt mobiltelefon. Du väljer om du vill köpa ett lokalt nummer (välj bland ett 40-tal länder) eller om du vill koppla en siptrunk till plattformen för att möjliggöra för deltagare att ringa in i ditt möte.